3A METRO WEST REGION
   
                                                                                                         
                       
                         
                       
Bourgade Catholic
"Golden Eagles"
Odyssey Institute
"Minotaurs"
                         
                       
                         
                       
Paradise Honors
"Panthers"
Phoenix Christian
"Cougars"
Yuma Catholic
"Shamrocks"
                         
                                                                                                         
                                                                                                         
   
HISTORICAL HELMETS
   
                                                                                                         
                                                                                                         
    BOURGADE CATHOLIC GOLDEN EAGLES    
   
Est:
1962
Town/City:
Phoenix
Colors:
Navy Blue, Gold                                  
Links:
   
                                                                                                         
   
   
   
1963
1965 - 1968
1974
1977
1981
1982
2006 - 2011
   
   
   
   
2012 - 2016
2017
2018
2019
   
    Notes:                                                                                                
                                                   
                                                                                                         
    ODYSSEY INSTITUTE MINOTAURS    
   
Est:
 
Town/City:
Buckeye
Colors:
Maroon, Black, White                                
Links:
   
                                                                                                         
   
   
   
2015 - 2016
2017
2018
2019
   
    Notes:                                                                                                
                                                   
                                                                                                         
    PARADISE HONORS PANTHERS    
   
Est:
2012
Town/City:
Surprise
Colors:
Blue, White, Black, Silver                            
Links:
   
                                                                                                         
   
   
   
2012
2013
2015
2016
2018
   
   
   
   
2019
   
    Notes:                                                                                                
                                                   
                                                                                                         
    PHOENIX CHRISTIAN COUGARS    
   
Est:
 
Town/City:
Phoenix
Colors:
Green, White                                    
Links:
   
                                                                                                         
   
     
   
1961 - 1962
1963 - 1964
1966
1969
? - 2010
2011 - 2012
   
   
   
   
2013
2014
2015 - 2016
2017
2018 - 2019
   
    Notes:                                                                                                
                                                   
                                                                                                         
    YUMA CATHOLIC SHAMROCKS    
   
Est:
2000
Town/City:
Yuma
Colors:
Navy Blue, Old Gold                                
Links:
   
                                                                                                         
   
   
   
2003 - 2004
2007 - 2012
2013 - 2014
2015 - 2019
   
    Notes: